Kręci mnie bezpieczeństwow dniu 22.06.2017 r. w trakcie realizacji kampanii społecznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz ”Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, przeprowadziliśmy pogadankę z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu. Powyższa akcja miała na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zachowania się na akwenach wodnych. Ponadto przedstawiliśmy sposób postępowania w sytuacji zagrożenia oraz prawidłowe wezwanie pomocy. Dodatkowo został zaprezentowany i omówiony sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Komendy PSP. W pokazach uczestniczyła sześćdziesięcioosobowa grupa dzieci oraz dwudziestu opiekunów. Akcja była prowadzona przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Świeciu.