Kręci mnie bezpieczeństwo7 czerwca 2017r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, wraz z Wdeckim WOPR przeprowadziliśmy pokazy i pogadankę z dziećmi przebywającymi na obozach w ośrodku Perła Borów w Tleniu. Pokazy odbyły się na gminnym kąpielisku w Tleniu. Zorganizowane zostały trzy stanowiska, na których poruszano zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, zasadami alarmowania podmiotów ratowniczych oraz udzielania pierwszej pomocy. W pokazach udział wzięło 97 dzieci oraz 8 opiekunów.