Kręci mnie bezpieczeństwo7 czerwca 2017r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, wraz ze Spółdzielczym Ośrodkiem Kultury „Stokrotka” przeprowadziliśmy pokazy i pogadankę z dziećmi przebywającymi na festynie osiedlowym na placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu. Poruszano zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, zasadami alarmowania podmiotów ratowniczych. Ponadto zorganizowano tor przeszkód dla dzieci. W pokazach udział brało około 40 dzieci wraz z rodzicami.