Kręci mnie bezpieczeństwodnia 14 lipca 2017r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, przeprowadziliśmy pokazy na terenie plaży oraz pogadankę z mieszkańcami Przysierska. Powyższa akcja miała na celu zwiększenie świadomości dotyczącej pracy w Straży Pożarnej. Ponadto przedstawiliśmy sposób postępowania w sytuacji zagrożenia oraz prawidłowe wezwanie pomocy. Funkcjonariusze PSP przy pomocy druhów z OSP przedstawili wzorowo wykonaną akcję ratowniczą. Tematem pogadanki było bezpieczne zachowanie się nad wodą podczas wakacji. Dodatkowo został zaprezentowany i omówiony sprzęt do ratownictwa wodnego będący na wyposażeniu Komendy PSP. W pokazach uczestniczyło 40 osobowa grupa mieszkańców (25 osób dorosłych, 15 dzieci) oraz 21 druhów z OSP Przysiersk i OSP Bukowiec. Akcja była prowadzona przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Świeciu.