Kręci mnie bezpieczeństwodnia 15 lipca 2017r w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, podczas Zawodów Pływackich dla Dzieci o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Osie zorganizowanych przez Wdeckie WOPR przeprowadziliśmy pokazy i pogadankę z dziećmi przebywającymi na wakacjach w Tleniu. Pokazy odbyły się na gminnym kąpielisku w Tleniu. WOPR zaprezentował akcję ratowniczą na wodzie – ratowanie czterech podtopionych osób, natomiast zastęp JRG wraz z OSP Osie udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto przeprowadzono krótkie szkolenia związane z zasadami alarmowania podmiotów ratowniczych oraz udzielania pierwszej pomocy. W pokazach udział wzięło około 200 osób przebywających na kąpielisku w tym 150 dzieci (około 70 zaangażowanych do szkoleń).