Kręci mnie bezpieczeństwodnia 13 lipca 2017r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, przeprowadziliśmy pokazy i pogadankę z dziećmi przebywającymi na obozowisku harcerskim na terenie leśnym Nadleśnictwa Dąbrowa nad jeziorem Rybno i Sinowa. Poruszano zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, zasadami alarmowania podmiotów ratowniczych. W pokazach udział brało 307 dzieci oraz 31 opiekunów.