Ćwiczenia na terenie Nadleśnictwa Osie

W dniu 20 lipca br. około godz. 9.00 w wyniku hamowania pociągu i niesprawności układu hamulcowego, jadący linia kolejową nr 215 (szlak Osie – Czersk) szynobus doprowadza do zapalenia traw w obrębie szlaku. Sprzyjające warunki rozprzestrzeniania się pożaru tj. prędkość wiatru do 1 m/s, wilgotność ściółki poniżej 10 % oraz kilku ognisk rozlokowanych wzdłuż linii kolejowej spowodowało powstanie zagrożenia w oddziale nr 197. Rozwój w kierunku oddziałów 198, 196, 199. Łączna powierzchnia pożaru, przy swobodnym rozwoju wynoszącym 30 minut, obejmuje 0,2 ha.

Tak wyglądał scenariusz do ćwiczeń na lasach jakie przeprowadziły w tym roku jednostki Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu świeckiego. Ze względu na wielkość pożaru, zgodnie z założeniem, strażacy musieli dostarczyć do miejsca pożaru min. 4 tyś. litrów wody na minutę. W pierwszej fazie działań przybyłe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przystąpiły do gaszenia ognisk pożaru. W kolejnej fazie po przybyciu pozostałych jednostek z terenu powiatu przystąpiono do realizacji założenia. Woda do gaszenia obiektu była pobierana z pobliskiego jeziora zlokalizowanego ok. 500 metrów od miejsc pożaru. Woda była dostarczana poprzez przetłaczanie. Ćwiczenia miały na celu m. in.: przygotowanie osób do pełnienia funkcji dowódczych i kierowniczych, umiejętności wypracowania najskuteczniejszego rozwiązania taktycznego, dostarczania wody na duże odległości, wypracowania umiejętności korzystania z dokumentacji operacyjnej podstawowej oraz pomocniczej oraz zapoznanie funkcjonariuszy z zasadami przygotowania terenów zalesionych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyły 24 zastępy straży pożarnej 72 ratowników.

W gronie obserwatorów ćwiczeń, którzy dokonali ich podsumowania byli: st. bryg. Andrzej Rafalski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu, p. Marek Sobczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie wraz z zastępcą Dorotą Piechowską.