Ślubowanie1 września 2017r. roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu uroczyste ślubowanie złożyli: str. Paweł Cybulski, str. Adam Domoń, str. Krzysztof Gajkowski. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński w obecności Zastępcy Komenanta Powiatowego st. bryg. Andrzeja Rafalskiego, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świeciu bryg. Piotra Poświaty oraz Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świeciu mł. bryg. Pawła Puchowskiego.