Kręci mnie bezpieczeństwoW dniu 13 września 2017 r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo...", przeprowadziliśmy pogadankę oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy dla uczniów Szkół Katolickich w Świeciu. Podczas pokazu dzieci zostały zapoznane m.in. z zasadami alarmowania służb ratowniczych oraz z prowadzeniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej.