Kręci mnie bezpieczeństwoPodczas kolejnego tygodnia kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo…” nadzorowaliśmy przebieg praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji:

Podczas naszych wizyt przeprowadzono pogadanki, podczas których przybliżono uczniom zagadnienia związane z akcją społeczną ”Kręci mnie bezpieczeństwo…”. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych oraz przeprowadzania ewakuacji. Ponadto przedstawiliśmy sposób postępowania w sytuacji zagrożenia oraz prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy.

Dodatkowo jedna z klas Szkoły Podstawowej nr 2 w Świeciu odwiedziła naszą komendę, gdzie miała możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy strażaka.