Ślubowanie10 października 2017r. roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu uroczyste ślubowanie złożyli str. Bartłomiej Gliniecki oraz str. Mateusz Orłowski. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński w obecności Zastępcy Komenanta Powiatowego st. bryg. Andrzeja Rafalskiego oraz Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świeciu bryg. Piotra Poświaty.