"CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ" , "Kręci mnie bezpieczeństwo..."

W trakcie kolejnego tygodnia kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo…” nadzorowaliśmy przebieg praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji Szkoły Podstawowej we Wielkim Komorsku.

Podczas naszej wizyty przeprowadzono pogadankę przybliżającą zagadnienia związane z akcją społeczną ”Kręci mnie bezpieczeństwo…”. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych oraz przeprowadzania ewakuacji. Ponadto przedstawiliśmy sposób postępowania w sytuacji zagrożenia oraz prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy.

Podczas swojego przemówienia, w trakcie sesji Rady Gminy Nowe, Komendant Powiatowy PSP w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński również przedstawił zaganienia związane z powyższymi akcjami społecznymi.