"CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ" , "Kręci mnie bezpieczeństwo..."

W trakcie kolejnego tygodnia kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo…” nadzorowaliśmy przebieg praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji Przedszkola w Bukowcu oraz Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

Podczas naszych wizyt przeprowadzono pogadankę przybliżającą zagadnienia związane z akcją społeczną ”Kręci mnie bezpieczeństwo…”. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych oraz przeprowadzania ewakuacji.