Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży PożarnychW okresie od 30 września do 20 listopada 2017 roku w siedzibie KP PSP w Świeciu przeprowadzono szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia szkoleniowe realizowano z wykorzystaniem sprzętu JRG KP PSP w Świeciu, jednostek ochotniczych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz bazy Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu. 36 strażaków ochotników pozytywnie zaliczyło egzaminy przed komisją w składzie: st. bryg. Adam Dominikowski – KW PSP w Toruniu, kpt. Tomasz Sadecki, mł. kpt. Adam Gwizdała oraz st. asp. Jarosław Ligmanowski – KP PSP w Świeciu. Całość egzaminu nadzorował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st.bryg. Andrzej Rafalski.