"CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ" , "Kręci mnie bezpieczeństwo..."

23 listopada 2017 roku w ramach akcji społecznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Czad i Ogień. Obudź czujność” przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu zagrożeń powodowanych przez produkty niepełnego spalania oraz właściwego użytkowania i instalowania czujek czadu i dymu. Szkolenie zorganizowano przy współudziale Pani mgr Marzeny Brac - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. W zajęciach uczestniczyło 40 pracowników oraz opiekunowie ośrodka. W ramach prowadzonej akcji wydano 49 decyzji na zakup czujek czadu i dymu dla osób objętych działaniem profilaktycznym OPS w Świeciu.

Informujemy również, że podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu, którzy nie posiadają czujek tlenku węgla i dymu, a chcieliby, aby urządzenie strzegło bezpieczeństwa w ich domach, mogą zgłaszać się do urzędu.