Ślubowanie24 listopada 2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu uroczyste ślubowanie złożył str. Mateusz Ligmanowski. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego st. bryg. Andrzeja Rafalskiego, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świeciu bryg. Piotra Poświaty oraz Zastępcy Dowódcy Zmiany I Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świeciu st.asp. Marka Zagórskiego.