"CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ"27 listopada 2017r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zainaugurował drugą edycją akcji społecznej „Czad i Ogień. Obudź czujność”. Kampania ta wpisuje się w ustawowe zadania realizowane przez Państwową Straż Pożarną, w tym w inicjowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Od 2011r. Państwowa Straż Pożarna prowadziła kampanię „Nie dla czadu”, której efekty zaczynają być widoczne jako trend, określający spadającą liczbę ofiar tlenku węgla. Jednak, nie chcąc zapomnieć o tym, że nie tylko czad zabija, konieczne jest rozszerzenie przekazu do społeczeństwa o treści z zakresu przeciwdziałania pożarom w mieszkaniach i domach. Badania wykonane na zlecenie MSWiA dowodzą, że poziom wiedzy społeczeństwa o zagrożeniach pożarowych jest dość niski. Co czwarty mieszkaniec Polski jest przekonany, że czad można rozpoznać po zapachu, 75% badanych w swoim gospodarstwie domowym nie posiada ani czujki tlenku węgla ani czujki dymu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu prowadzi kampanię „Czad i Ogień. Obudź czujność” również w na terenie naszego powiatu. Wzorem ubiegłorocznej edycji naszym głównym zadaniem jest dotarcie z przekazem do jak najszerszego grona odbiorców w możliwie krótkim czasie. Mając powyższe na uwadze Komendant Powiatowy PSP w Świeciu wystosował apel do Proboszczów Parafii z terenu powiatu świeckiego, który jest już odczytywany w kościołach.Tak jak i w ubiegłym roku stworzona została nowa wersja ulotki informacyjnej, którą została przekazana zarządcom budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Odwiedziliśmy również siedziby Urzędów Gmin, w których również przekazaliśmy informacje na temat kampanii oraz ulotki informacyjne.