Spotkanie w Przedszkolu Lwiątko5 grudnia 2017r. odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci z przedszkola „Lwiątko” w Świeciu. W spotkaniu udział wzięli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński wraz Zastępcą Naczelnika Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego kpt. Łukaszem Hołody.

Podczas zebrania omówione zostały szczegóły zdarzenia do którego doszło na 2 grudnia 2017r. W tym na terenie przedszkola nastąpiło uwolnienie się tlenku węgla, w wyniku którego konieczna była ewakuacja budynku. Część podopiecznych przedszkola musiała być hospitalizowana.

Podczas spotkania Komendant Powiatowy przybliżył rodzicom zagadnienia związane z kampanią Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Czad i ogień. Obudź czujność”. Wskazano objawy jakie występują podczas zatrucia tlenkiem węgla oraz sposoby zapobieganiu jego wystąpieniu.