Nasz kalendarz w każdej szkoleWzorem ubiegłego roku nasi funkcjonariusze odwiedzają szkoły powiatu świeckiego. Podczas odwiedzin Państwowej Straży Pożarnej przekazywane są nauczycielom informacje na temat występujących zagrożeń. Spotkania są okazją do przekazania szkołom kalendarzy na 2018 rok. Przekazywane kalendarze wykonano według wzoru zaakceptowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.