"CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ" , "Kręci mnie bezpieczeństwo..."

16 stycznia 2018r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo”, przeprowadziliśmy pogadankę prewencyjną z pokazem sprzętu będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Ponadto przybyli uczniowie wraz z nauczycielkami mogli zapoznać się z obiektem Komendy Powiatowej oraz poznać specyfikę naszej służby. W czasie prelekcji poruszaliśmy tematy szeroko pojętego bezpieczeństwa. W spotkaniu brało udział dwudziestu trzech uczniów Szkoły Podstawowej nr. 1 wraz z dwiema nauczycielkami.