ĆwiczeniaZgodnie z „Zasadami organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” do wsparcia działań Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej mogą być dysponowane Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego. W związku z tym 23 stycznia 2018 r. odbyły się pierwsze z trzech wspólnych ćwiczeń SGPR Chełmża oraz SGRT Toruń (funkcjonująca na bazie JRG 1 Toruń i JRG Świecie) na terenie budowy drogi ekspresowej S5, dzięki współpracy z Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. głównym wykonawcą inwestycji.

Budynki znajdujące się w Wiągu, w powiecie świeckim, przeznaczone do wyburzenia zostały wykorzystane do wspólnych działań w trakcie których ćwiczono m. in.: