Odprawa z Komendantami Gminymi i Naczelnikami OSPW dniu 26 stycznia 2018 roku o godzinie 13.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, odbyła się odprawa Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu z Komendantami Gminnymi ZOSP RP oraz naczelnikami jednostek OSP z KSRG z terenu powiatu świeckiego. W odprawie udział wzięli: