"CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ" , "Kręci mnie bezpieczeństwo..."

W trakcie kolejnego tygodnia kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo…” odwiedziliśmy Szkołę Podstawową im. Olimpijczyków w Świeciu oraz Szkołę Podstawową w Grucznie.

Wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Świeciu przeprowadziliśmy pogadanki przestrzegające młodzież przed zagrożeniami podczas „ferii zimowych” z pokazem sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu gaśniczego GBA 2,5/16/4

Podczas naszych wizyt przybliżaliśmy zagadnienia związane z akcją społeczną ”Kręci mnie bezpieczeństwo…”. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych oraz przeprowadzania ewakuacji.