"CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ" , "Kręci mnie bezpieczeństwo..."

W trakcie kolejnego tygodnia kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo…” odwiedziliśmy:

Siedzibę naszej komendy odwiedzili natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej w Laskowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu.

Wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Świeciu przeprowadziliśmy pogadanki przestrzegające młodzież przed zagrożeniami podczas „ferii zimowych”.

Podczas naszych wizyt przybliżaliśmy zagadnienia związane z akcją społeczną ”Kręci mnie bezpieczeństwo…”. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych oraz przeprowadzania ewakuacji.

Wizytę w Szkole Podstawowej nr 8 w Świeciu poprzedził pokaz technik ratownictwa lodowego oraz sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych. Pokaz ten odbył się na akwenie Mały Blankusz.