Szkolenie naczelników ochotniczych straży pożarnych19 lutego 2018r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu odbył się egzamin kończący szkolenie naczelników ochotniczych straży pożarnych. Egzamin przeprowadziła komisja w składzie:

Do egzaminu dopuszczono 16 słuchaczy kursy i wszyscy zaliczyli go pozytywnie. Całość egzaminu nadzorował Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu st. bryg. Andrzej Rafalski.