Narada koordynacyjna9 marca 2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa odbyła się narada koordynacyjna dotycząca ochrony przeciwpożarowej lasu i szkodnictwa leśnego dla Nadleśnictw Dąbrowa, Osie oraz Trzebciny.

Udział w niej wzięli przedstawiciele Nadleśnictw, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendy Powiatowej Policji, samorządów (Starostwo Powiatowe w Świeciu, Urzędy Gmin), PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Powiatowego Zarządu Dróg.

Na naradzie przedstawiono wszystkie problemy związane z ochroną przeciwpożarową lasu i szkodnictwem leśnym, analizie poddano statystyki z ostatnich lat, został podkreślony wysoki poziom współpracy wszystkich powyżej wymienionych służb w dążeniu do jak najmniejszej ilości zdarzeń, jak również podnosząca się z roku na rok świadomość lokalnego społeczeństwa – czyli wysoka rola edukacji zarówno pracowników Lasów Państwowych jak i straży pożarnej i policji.

Źródło: Nadleśnictwo Dąbrowa, zdjęcia Joanna Bock.