Szkolenie podstawowe OSPW siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu trwa Szkolenie Podstawowej Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem tego szkolenia jest przygotowanie członków OSP do:

Na realizacje szkolenia przewidziano 126 godzin zajęć dydaktycznych.