Konferencja szkoleniowa w Jastrzębiu"Rola profilaktyki zintegrowanej w walce z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją". Pod takim tytułem w dniach 5 i 6 kwietnia 2018 r. w Jastrzębiu Komenda Powiatowa Policji w Świeciu wspólnie ze Starostwem zorganizowała konferencję szkoleniową dla przedstawicieli lokalnych samorządów, oświaty, opieki społecznej, straży miejskiej oraz kuratorów zawodowych. Do współpracy zostali również zaproszeni funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, którzy w ramach zajęć przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach. Wszyscy uczestnicy warsztatów podkreślili, wysoki poziom szkolenia oraz to, iż zdobytą wiedzę i umiejętności mogą wykorzystać zarówno w trakcie pracy zawodowej jak w życiu prywatnym.

Żródło: KP Policji w Świeciu