raoprt

Poniżej zamieszczamy raport ze zdarzeń opublikowany przez Czas Świecia.