Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży PożarnychW okresie od 3 marca do 30 kwietnia 2018 roku w siedzibie KP PSP w Świeciu przeprowadzono szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia szkoleniowe realizowano z wykorzystaniem sprzętu JRG KP PSP w Świeciu, jednostek ochotniczych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz bazy Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu. 33 strażaków ochotników, pozytywnie zaliczyło egzaminy przed komisją w składzie: st.kpt. Józef Dunajski – KW PSP w Toruniu, kpt. Tomasz Sadecki, mł.kpt. Adam Gwizdała oraz st.asp. Jarosław Ligmanowski – KP PSP w Świeciu. Całość egzaminu nadzorował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st.bryg. Andrzej Rafalski.