Święto Flagi RPW dniu 02 maja 2018 roku na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Apel rozpoczął się o godz. 7.30 od złożenia meldunku Z-cy Komendanta Powiatowego st. bryg. Andrzejowi Rafalskiemu przez dowódcę uroczystości st. kpt. Michała Grugiel. Po przywitaniu się Z-cy Komendanta z pododdziałami odegrano hymn oraz podniesiono flagę państwową. Następnie Z-ca Komendanta w swoim wystąpieniu przypomniał historię ustanowienia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz podkreślił znaczenie oraz wartości jakie niosą za sobą godło państwowe oraz flaga państwowa. Na koniec swojego wystąpienia Z-ca Komendanta odczytał list okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Po odczytaniu listu Dowódca JRG mł. bryg. Paweł Puchowski odczytał rozkaz dzienny dowódcy JRG. Następnie dowódca uroczystości złożył Z-cy Komendanta meldunek o zakończeniu uroczystości.

W apelu udział wzięli:

  1. Kadra kierownicza komendy, funkcjonariusze systemu codziennego oraz pracownicy cywilni komendy,
  2. Zmiany służbowe: zdająca i przyjmująca służbę w JRG,
  3. Poczet sztandarowy i flagowy.