List sekretarza stanu w MSWiA Jarosława ZielińskiegoZOBACZ FILM Z ŻYCZENIAMI!