Obchody Dnia StrażakaW dniu 5 maja 2018r. Dzień Strażaka świętowali strażacy z gmin Świecie, Świekatowo oraz Jeżewo. W uroczystościach z ramienia KP PSP w Świeciu uczestniczyli Komendant Powiatowy bryg. Piotr Tkaczyński, Z-ca Komendanta Powiatowego st. bryg. Andrzej Rafalski oraz Dowódca Zmiany st. kpt. Michał Grugel. W uroczystości, która odbyła się w Grucznie (gm. Świecie), uczestniczył Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu st. bryg. Sławomir Herbowski.