Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka16 maja 2018r. w Bydgoszczy odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. W uroczystości Komendę Powiatową PSP w Świeciu reprezentował Komendant Powiatowy bryg. Piotra Tkaczyński oraz awansowany do stopnia kapitana Dowódca Zmiany Jakub Suchodolski.

Podczas obchodów Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak wręczyli podziękowania jednostkom ochotniczych straży pożarnych wyróżniającym się aktywnością w działaniach ratowniczych. Zaszczyt ten przypadł również Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem reprezentowanej przez Prezesa dh. Jarosława Stienborna.

Zdjęcia: KW PSP Toruń, bryg. Piotr Tkaczyński