Szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSPW okresie od 12 do 21 maja 2018 roku w siedzibie KP PSP w Świeciu przeprowadzono szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. 25 strażaków ochotników, pozytywnie zaliczyło egzaminy przed komisją w składzie: st. kpt. Józef Dunajski – KW PSP w Toruniu, kpt. Tomasz Sadecki oraz kpt. Łukasz Hołody – KP PSP Świecie. Całość egzaminu nadzorował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st. bryg. Andrzej Rafalski.