Powiatowe obchodu dnia strażaka24 maja 2018r. w Świeciu odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach wzięli udział: st. bryg. Sławomir Herbowski – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Janusz Gerke - Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, Pan Franciszek Koszowski – Starosta Świecki, Pan Tadeusz Pogoda – Burmistrz Miasta Świecia, przedstawiciele służb mundurowych, samorządów gminnych, leśnicy oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Biskupa. Następnie - w ramach uświetnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - uczestnicy uroczystości mogli wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie oraz chóru Św. Cecylii z Bukowca. Po koncercie nastąpił przemarsz na dziedziniec zamku krzyżackiego.

Święto było okazją do wręczenia medali oraz awansów na wyższe stopnie.

Odznaczenie Złoty Znak Związku otrzymał dh Edmund Łyczywek – OSP Łowinek, medal honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał dh Kazimierz Krzemkowski – OSP Serock.

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

AWANSE W STOPNIACH SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z KP PSP ŚWIECIE

Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień kapitana - mł. kpt. Jakubowi Suchodolskiemu, który awans otrzymał z rąk Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w trakcie obchodów Wojewódzkich Dnia Strażaka 16 maja 2018 r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

Komendant Główny PSP nadał stopień:

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki nadał stopień:

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu, w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz szczególne osiągnięcia w służbie, przyznał nagrody pieniężne komendantom oraz wyróżniającym się funkcjonariuszom KP PSP w Świeciu: