Manewry ratowniczeW dniach 25-26 maja 2018r. zorganizowano manewry ratownicze dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego oraz podmiotów współpracujących z KSRG z terenu powiatu świeckiego. Ich celem było:

 1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie procedur postępowania w katastrofach i wypadkach statków powietrznych.
 2. Doskonalenie umiejętności w zakresie wykonywania wstępnej segregacji medycznej.
 3. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów organizacji zabezpieczenia logistycznego podczas wypadków mnogich i masowych.
 4. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 5. Kształtowanie umiejętności w zakresie postępowania podczas aktów terroru z wykorzystaniem broni chemicznej, broni palnej i amunicji.
 6. Doskonalenie technik i umiejętności z zakresu ratownictwa technicznego podczas wypadków komunikacyjnych.
 7. Doskonalenie umiejętności w zakresie przeszukiwania obiektów użyteczności publicznej.
 8. Doskonalenie umiejętności w zakresie kierowania działania ratowniczymi.
 9. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego na poziomie podstawowym.
 10. Ujednolicenie podstawowych technik ratowniczych w jednostkach współpracujących w rejonie chronionym.
 11. Integracja w czasie działań jednostek KSRG oraz podmiotów współpracujących z systemem w rejonie chronionym.
 12. Doskonalenie umiejętności z zakresu terenoznawstwa.

Manewry zrealizowano dwuetapowo:

 1. I Etap - wykłady wraz z pokazami - instruktarzami, poprzedzające ćwiczenie w warunkach pozoracji dla przedstawicieli poszczególnych jednostek i podmiotów biorących udział w manewrach.
 2. II Etap - ćwiczenie praktyczne w oparciu o metodę praktycznego rozwiązywania problemów na stanowiskach z pozorowanymi zdarzeniami.

Etap pierwszy przeprowadzono w przeddzień części praktycznej. Ten etap jest adresowano dla dwóch przedstawicieli każdej z jednostek i podmiotów uczestniczących w manewrach.

Etap drugi – manewry - część praktyczna wspólna dla wszystkich jednostek i podmiotów biorących udział w pierwszym etapie.

W manewrach uczestniczyli:

 1. Jednostki OSP z terenu powiatu włączone do KSRG (16),
 2. Jednostki OSP z poza KSRG - Błądzim, Wielki Komórsk, Wielkie Stwolno, Lipinki,
 3. Wojskowa Straż Pożarna Grupa,
 4. Wdeckie WOPR,
 5. Zespoły Ratownictwa Medycznego (MEDSAR, WSPR Bydgoszcz).

Zasadniczą część manewrów stanowiła jej część praktyczna. Uczestnicy ćwiczeń musieli zmierzyć się z następującymi założeniami.

Karambol

Zderzenie 6–8 pojazdów osobowych oraz furgonetki przewożącej pracowników, pożar jednego z pojazdów 15 – 20 osób poszkodowanych w tym bez oznak życia, część osób uwięzionych w pojazdach, jedna osoba przygnieciona przez pojazd żyjąca. Stanowisko pozoracji: lotnisko Lasów Państwowych w Leśnictwie Kotówka.

Wypadek lotniczy

Awaryjne lądowanie pojazdu transportowego przewożącego ludzi. 15 - 20 osób w samolocie niemogących samodzielnie opuścić statku, w tym trzy bez oznak życia, samolot częściowo objęty pożarem –silnik i kadłub zadymienie wewnątrz. Stanowisko pozoracji: poligon na terenie Jednostki Wojskowej w Grupie.

Zamach

Zamach terrorystyczny w budynku szkoły. W wyniku eksplozji oraz rozpylenia substancji drażniącej poszkodowane 15 –20 osób. Część budynku zadymiona. Dwie osoby pod wpływem emocji po ewakuacji doznają NZK. Stanowisko pozoracji: Szkoła Podstawowa w Lipinkach.

Przebieg ćwiczeń nadzorował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński, Z-ca Komendanta Powiatowego st. bryg. Andrzej Rafalski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świeciu mł. bryg. Paweł Puchowski oraz Naczelnik Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego kpt. Tomasz Sadecki.