"CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ" , "Kręci mnie bezpieczeństwo..."

W trakcie kolejnego tygodnia kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo…” odwiedziliśmy Przedszkole nr 11 w Grucznie oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Świeciu. Naszą komęndę odwiedziły natomiast dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Świeciu.

W trakcie spotkań przybliżaliśmy zagadnienia związane z akcją społeczną ”Kręci mnie bezpieczeństwo…”. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych, przeprowadzania ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy.