Szkolenie ratownictwa technicznego OSPW okresie od 9 czerwca do 18 czerwca 2018 roku w siedzibie KP PSP w Świeciu przeprowadzono Szkolenie Ratownictwa Technicznego Dla Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia szkoleniowe realizowano z wykorzystaniem sprzętu JRG KP PSP w Świeciu, jednostek ochotniczych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 16 strażaków ochotników, pozytywnie zaliczyło egzaminy przed komisją w składzie: st. kpt. Marek Ruciński – KW PSP w Toruniu, kpt. Tomasz Sadecki, mł. kpt. Adam Gwizdała KP PSP w Świeciu. Całość egzaminu nadzorował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st. bryg. Andrzej Rafalski.