Podpisanie umowy23 lipca 2018r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą III etapu budowy naszej nowej strażnicy.

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).