Powierzenie obowiązków Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej1 sierpnia 2018r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński powierzył obowiązki Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świeciu mł. kpt. Adamowi Gwizdała, który do dnia 31 lipca br. pełnił służbę w Wydziale Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczym. Powierzenie obowiązków nastąpiło podczas uroczystej zmiany służby w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego st. bryg. Andrzeja Rafalskiego, Naczelnika Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego kpt. Tomasza Sadeckiego oraz Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. Pawła Puchowskiego.