"CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ" , "Kręci mnie bezpieczeństwo..."

4 września 2018r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo”, przeprowadziliśmy pogadankę prewencyjną z pokazem sprzętu będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świeciu dla młodzieży z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu. Nasi goście mogli zapoznać się z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Świeciu oraz poznać specyfikę służby strażaka.