Szkolenie KPPW okresie od 1 do 23 września br. KP PSP w Świeciu zorganizowała szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu świeckiego. W pełnym wymiarze szkolenia udział brało 27 druhów: 17 z jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i 10 wspierających system. Do odnowienia uprawnień przystąpiło 62 druhów: 42 z ksrg i 20 z poza ksrg.