"Kręci mnie bezpieczeństwo..."23 września 2018 r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo”, przeprowadziliśmy w trakcie pikniku rodzinnego w miejscowości Poledno, pogadankę oraz pokazy z udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców powiatu świeckiego. Powyższa akcja miała na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zasad zachowania bezpieczeństwa w okresie szkolnym. W akcji uczestniczyło ok. 300 osób przebywających na rodzinnym pikniku.