"Kręci mnie bezpieczeństwo...", "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!"

W ramach realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo”, odwiedziliśmy:

Nasi funccjonariusze nadzorowali przebieg praktycznego sprawdzenia organiazcji i warunków ewakuacji ww. obiektów.

W trakcie spotkań przybliżyliśmy zagadnienia związane z akcją społeczną ”Kręci mnie bezpieczeństwo…”. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych, przeprowadzania ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy.

Dzień „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” w Szkole Podstawowej w Czaplach był dla nas okazją do zapoznania uczniów oraz wychowawców z kampanią Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” (Czytaj więcej).