Ćwiczenia24 października 2018 r. strażacy z powiatu świeckiego oraz tucholskiego wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach dotyczących działań na instalacjach wysokociśnieniowych sieciach gazowych. W pierwszej części ćwiczeń Pan Sebastian Szotowicz przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawił układ oraz parametry gazociągów przebiegających przez powiat świecki oraz tucholski, schemat, działanie i zabezpieczenia zespołu zaporowo-upustowego w Dworzysku. Strażacy zostali zapoznani z zasadami zabezpieczania uszkodzonych rurociągów oraz sposobami bezpiecznego zamykania uszkodzonych odcinków sieci.

W drugiej części ćwiczeń każdy z zastępów przećwiczył bezpieczne podejście do stanowiska, które symulowało pożar ulatniającego się gazu i bezpieczne zakręcenie zaworu na sieci gazowej. W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze KP PSP w Świeciu, Tucholi oraz druhowie z jednostek OSP (Przechowo, Gruczno, Ratownik, Wałdowo, Bysław) łącznie 50 strażaków. Prowadzonym działaniom przyglądali się m.in. Komendant Powiatowy PSP w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu bryg. Marek Rusoń oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Tucholi mł. bryg. Arkadiusz Kroll.