Obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej25 października 2018 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Grudziądzu zorganizowali na terenie Świecia Wojewódzkie Obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej w 100 rocznicę ich powstania. W ramach obchodów zorganizowano pokazy sprzętu na Dużym Rynku oraz uroczysty apel w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Wśród zaproszonych gości byli Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, nadbryg. Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Janisław Buller Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy, bryg. Robert Gutowski Komendant Miejski PSP w Grudziądzu, st. bryg. Karol Utrata Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie, bryg. Piotr Tkaczyński Komendnat Powiatowy PSP w Świeciu oraz bryg. Janusz Woźniak Komendant Powiatowy PSP w Wąbrzeźnie. W czasie uroczystości została odczytana decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustanowienia święta TOAW, wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia resortowe żołnierzom i pracownikom korpusu służby cywilnej WSzW w Bydgoszczy oraz podległych WKU, a także wręczone zostały medale pamiątkowe z okazji 100 lecia TOAW żołnierzom i pracownikom korpusu służby cywilnej oraz gościom honorowym. Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojska Polskiego w Bydgoszczy wraz z Zespołem Wokalnym Klubu Marynarki Wojennej "RIWIERA".

Tekst: mł. bryg. Paweł Puchowski, WKU Grudziądz

Zdjęcia: str. Krzysztof Gajkowski