"Kręci mnie bezpieczeństwo...", "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!"W ramach realizacji kampanii społecznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!", odwiedziliśmy:

Nasi funccjonariusze nadzorowali przebieg praktycznego sprawdzenia organiazcji i warunków ewakuacji ww. obiektów.

W trakcie spotkań przybliżyliśmy zagadnienia związane z akcją społeczną ”Kręci mnie bezpieczeństwo…” oraz "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!". Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych, przeprowadzania ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy.