"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!"W ramach ogólnopolskiej kampanii ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, w dniu 22 października przeprowadziliśmy pogadankę prewencyjną z pracownikami i ich podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Przedstawiono cel kampanii i omówiono zagrożenia wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z ogniem oraz zagrożeń płynących z ulatnianiem się tlenku węgla i dymu. Uczulono na zwrócenie większej uwagi na bezpieczeństwo w domach i mieszkach. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych i przeprowadzania ewakuacji. W spotkaniu brało udział 35 osób.