Spotkanie z przedstawicielami Urzędów Miast i Gmin oraz Starostwa PowiatowegoDnia 9 listopada 2018 roku o godzinie 11:00 w Komendzie Powiatowej Państowej Straży Pożarnej w Świeciu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędów Miast i Gmin oraz Starostwa Powiatowego w celu wspólnego opracowania wykazu i wykorzystania specjalistycznego sprzętu będącego w dyspozycji zarządców dróg, oraz oszacowaniu stopnia ich przygotowania do organizacji pomocy humanitarnej dla obywateli w zakresie: